PROGRAM BINA KERJAYA MADANI 2.0

REBUTLAH PELUANG MILIKI SIJIL KOMPETENSI

OSH COORDINATOR

MELALUI PROGRAM BINA KERJAYA 2.0

Sijil Kompetensi diiktiraf JKKP/ DOSH

Latihan insentif 5 hari secara fizikal

makan/minum tersedia selama 5 hari

Program Bina Kerjaya Madani 2.0

Penyedia Latihan Berdaftar

Siapakah Golongan Sasaran Program Ini?

Orang Bekerja Sendiri(OBS) Yang Menggajikan Pekerja

  • Majikan yang mempunyai 5 orang pekerja dan ke atas di sesebuah premis.
  • Selaras dengan inisiatif Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) mewajibkan seorang Penyelaras KKP dilantik di setiap premis Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS).
  • Selaku pemilik perniagaan yang menjaga kebajikan pekerja dan keselamatan premis.

Bagaimana latihan OSH Coordinator ini memberi manfaat kepada OBS?

Orang Bekerja Sendiri Yang Ingin Transisi Kepada Pekerjaan Formal

  • Disasarkan kepada golongan yang tidak mempunyai majikan dan ingin membina kerjaya yang lebih stabil.
  • Insentif Kerajaan berbentuk Program Latihan Peningkatan Kemahiran (Upskilling).
  • Mengembangkan lagi portfolio kemahiran mereka yang sedia ada dan membuka peluang kepada lebih banyak cabang bidang pekerjaan.

Bagaimana latihan OSH ini memberi manfaat kepada transisi kerjaya anda?

Laporan Statistik Kemalangan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mysheqa my sheqa

Laporan Statistik Kemalangan Pekerjaan bagi 2023 (hingga oktober) yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menunjukkan peningkatan bilangan kes kemalangan pekerjaan sebanyak 6,951 kes yang di laporkan ke JKKP sahaja.

TAHUKAH ANDA?

Dengan Kemahiran Sebagai Penyelaras Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Anda Akan Dapat:

MEMPERKENALKAN KURSUS KOMPETENSI UNTUK ORANG BEKERJA SENDIRI!

Tahukah Anda? Di Malaysia, kemahiran dalam bidang Occupational Safety & Health (OSH) atau Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) termasuk dalam salah satu.

Syarat Kelayakan Menyertai Program Bina Kerjaya Madani 2.0

Adakah Anda:

Asian machinist in safety suit operating the professional lathes in metalworking factory,

Mengapa Bidang Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan OSH Sangat sangat Penting?

Kelebihan Menjalani Program OSH Coordinator Sebagai Orang Bekerja Sendiri

Car Mechanic Talking to Owner
Mid aged manager helping Asian worker working on laptop in office.

Nilai Tambah Kebolehpasaran Dalam Semua Bidang Pekerjaan

Merujuk kepada akta KKP, majikan semua sektor di Malaysia dikehendaki menjamin kepentingan pekerja didalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

"SAYA BERSEDIA UNTUK MENJALANI KURSUS OSH COORDINATOR"

#10 Main Form - Borang Kerjaya Madani 2.0

Soal Selidik Program Bina Kerjaya Madani 2.0

Sila lengkapkan maklumat asas di bawah untuk kami semak kelayakan anda mengikut peraturan yang ditetapkan PERKESO

Lengkapkan Maklumat di Bawah Jika Berminat Menyertai Program Bina Kerjaya Madani 2.0

Sila nyatakan soalan anda di ruangan yang tersedia.